Kachlový sporák je srdcem kuchyně.

Kachlový sporák je jeden z nejgeniálnějších vynálezů, který je běžně používán již přes 150 let. Toto univerzální topidlo je schopno topit, vařit, péci. Je možno jej vybavit kamnovcem nebo měděncem, které slouží k ohřevu vody, nebo opatřit ležením, a to buď vyhřívaným nebo nevyhřívaným. Součástí jeho konstrukce může být také teplovodní výměník. Díky kovovým plochám sporáku velmi rychle po zatopení nastává tepelná pohoda a přitom se pomalu, ale jistě nahřívají keramické části s kachlemi. Schopnost kachlového sporáku delší dobu akumulovat teplo, se může jevit při jeho univerzálnosti jako druhotná. Avšak podle jeho velikosti, konstrukce, volby materiálu, ale také úrovně tepelných ztrát objektu, lze počítat s více než dostatečnou tepelnou setrvačností po vyhasnutí plamene v topeništi. Kachlový nebo omítaný sporák je tak zdrojem příjemného sálavého tepla.