Kachlová kamna - staletími prověřené topidlo.

Kachlová kamna lze používat jako hlavní zdroj vytápění celého domu nebo jeho převážně obývaných místností. Do těchto kamen lze přikládat jen jednou nebo dvakrát za den a ony stále hřejí. Je to možné proto, že energie vzniklá hořením paliva v topeništi s vysokou účinností, je ukládána do akumulační hmoty kamen, která má schopnost zadržovat teplo. Akumulační hmotu tvoří vnitřní šamotová konstrukce a vnější plášť. Prostřednictvím plochy kamen se pak tepelná energie postupně šíří sáláním do interiéru. Tuto energii vnímá člověk jako příjemné teplo. Kamna stavěná „na těžko“ mohou tímto způsobem hřát velmi dlouho. Všechny typy kamen lze realizovat v kachlové i omítané variantě. Kachlová kamna jsou etalonem nejvyššího standartu tepelné pohody.