Pec – návrat ke kořenům.

Klenutá pec je prastarým vynálezem, který je používán dodnes. Dříve se pec běžně používala k domácímu pečení chleba. Ještě dnes se ve starých domech nacházejí zapomenuté a třeba i zazděné klenuté pece. Tyto kamnářské poklady je možné odborně renovovat a uvést znovu do provozu. Je také možné postavit pec novou, klasicky klenutou.
Další variatou jsou pece vyráběné jako stavebnice, které je možno zabudovat, či jinak začlenit do interiéru, nebo naopak, do exteriéru zahrady nebo letní kuchyně. Potraviny připravené v peci mají ničím nenahraditelnou vůni a patinu ohně.